นายพิชิต นิตยโรจน์
ผู้อำนวยการ
E-Mail : ................
Tel. ...............