ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
ประธานบริหารสถานศึกษาเครือเอกวรรณ
E-Mail : ekanan@gmail.com
Tel. -