หัวข้อประกาศ : แจ้งหยุดเรียนวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 ตามประกาศคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยในช่วงสงกรานต์
วันที่ลงประกาศ : 02 กันยายน 2563

แจ้งหยุดเรียนวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 ตามประกาศคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยในช่วงสงกรานต์